Opinion.no/nav

QuenchTec Data Collection – Opinion

Vennligst velg ønsket språk. Ver vennleg og vel språk. Please select the desired language Norsk bokmål. LangCode:no. Nynorsk. LangCode:no-nn. English.

Login – Opinion

Dette er innlogging kun for inviterte og interne. Vi utvikler nye tjenester for våre kunder og vil gi mer info når det er klart til lansering. Remember Me.

Opinion: Forsiden

Forsiden – Opinion

Opinion er et uavhengig markedsanalysebyrå og vi er stolt av å være blant de ledende i Norden på “neste generasjons” markedsanalyse.

Tilliten til NAV øker – Opinion

Tilliten til NAV øker

23. apr. 2020 — Tilliten til NAV er likevel høyere nå enn ved starten av koronakrisen. I flere uker har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 13.000 …

Kun rundt tre av ti har tillit til NAV. Likevel er tilliten høyere nå enn i startfasen av koronautbruddet hvor kun to av ti sa det samme.

Brukerundersøkelser – nav.no

12. okt. 2022 — Hvert år gjennomfører NAV en spørreundersøkelse blant NAVs brukere. Vi spør brukere som har søkt om eller får statlige tjenester.

Her finner du resultatene av brukerundersøkelser som er gjennomført i Oslo.

Min side – nav.no

Med MinID kan du blant annet sende meldekort og sjekke utbetalinger. Med BankID, Buypass, eller Commfides kan du i tillegg søke om pengestøtte, skrive til NAV …

På Min side får du inngang til de innloggede tjenestene NAV tilbyr privatpersoner. Du får en oversikt over sakene dine, uløste oppgaver og

NAVs brukerundersøkelser 2021: Tilfredsheten med NAV er …

NAVs brukerundersøkelser 2021: Tilfredsheten med NAV er tilbake på samme nivå som før pandemien – nav.no

30. sep. 2021 — Siden 2008 har NAV gjennomført årlige undersøkelser blant personbrukere og arbeidsgivere. Det er Opinion som gjennomfører undersøkelsene på …

Andelen personbrukere som er fornøyde med NAV er 76 prosent. Tilsvarende tall for arbeidsgivere er 82 prosent, som er høyere enn tidligere å

Tekniske problemer – tips til privatperson – nav.no

17. okt. 2022 — Her finner du svar på de mest vanlige tekniske spørsmålene vi får om selvbetjeningstjenestene på nav.no.

Her finner du svar på de mest vanlige tekniske spørsmålene vi får om selvbetjeningstjenestene på nav.no.

NAVs brukerundersøkelser 2022: Tilfredsheten med NAV er …

NAVs brukerundersøkelser 2022: Tilfredsheten med NAV er stabil blant personbrukere, mens arbeidsgiverne er mer fornøyde enn noen gang – nav.no

11. okt. 2022 — Siden 2008 har NAV gjennomført årlige undersøkelser blant personbrukere og arbeidsgivere. Det er Opinion som gjennomfører undersøkelsene på …

Tre av fire personbrukere er tilfredse med NAV, det er omtrent som i fjor. Andelen fornøyde virksomheter er 85 prosent, som er det beste res

NAV har fått gjennomgå i norsk presse og opinion

24. mai 2016 — Muligheter og begrensninger for ny teoretisk og empirisk kunnskap.” Kontaktinformasjon. Erik Knudsen: Erik.Knudsen@uib.no. Mediekontakt ved …

Keywords: opinion.no/nav