Nav støtte

Pengestøtter og tjenester fra A til Å – nav.no

Alfabetisk oversikt over pengestøtter og tjenester fra NAV for privatpersoner. Du kan søke eller sortere på tema og type.

Pengestøtter og tjenester fra A til Å.

Økonomisk sosialhjelp – nav.no

for 7 døgn siden — Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv. Det er bare ett søknadsskjema hvor …

En midlertidig støtte når du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv.

Har ikke penger til mat, bolig eller andre utgifter – nav.no

Du kan ha rett til pengestøtte fra NAV hvis du ikke har penger til mat, bolig eller andre nødvendige utgifter. Det er situasjonen din som bestemmer hva du kan …

Du kan ha rett til økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har penger til helt nødvendige utgifter.

Tilleggsstønader – nav.no

Har du søkt og fått godkjent støtte til daglig reise med egen bil, vil du få utbetalingen omtrent 2-3 virkedager etter du har sendt inn kjørelisten. Stønad til …

Støtte til barnepass og utgifter når du gjennomfører utdanning eller jobbsøking.

Søk om penger – arbeidsledig – NAV

Søk om penger – arbeidsledig | www.nav.no

for 6 døgn siden — Har du blitt arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid.

Har du blitt arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid.

Informasjon om tjenester og ytelser fra NAV – nav.no

15. nov. 2022 — Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp kan råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.

Grunnstønad – nav.no

Hva kan du få støtte til? Kopier lenkeLenken er kopiert. Du eller barnet kan få stønad til disse utgiftene: …

Pengestøtte til ekstrautgifter når du eller barnet ditt har en varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Kontantstøtte – nav.no

For å ha rett til kontantstøtte må barnet ditt være fylt ett år og ikke gå i fulltids barnehage med offentlig tilskudd. Hvis barnet har deltidsplass, kan du ha …

Pengestøtte når du har barn mellom 1 og 2 år som ikke har fått fulltidsplass i barnehage.

Studier med støtte – nav.no

har psykiske helseproblemer og som har behov for støtte til å gjennomføre skolegang eller studier · får opplæringstiltak gjennom NAV.

Et tilbud når du har psykiske helseproblemer og trenger hjelp til å gjennomføre skolegang eller studier.

Satser – nav.no

Velg område. Alle; Arbeid; Helse og sykdom; Familie og barn; Pensjon; Økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning; Hjelpemidler og tilrettelegging

Her finner du satser for pengestøttene fra NAV.

Keywords: nav støtte, tjenester nav, nav tjenester