Nav oppfølging

Oppfølging – nav.no

Hvis du ikke har et arbeidsforhold, vil oppfølgingen være aktiviteter for å styrke kompetansen og motivasjonen din som jobbsøker og hjelp til å søke og stå i …

Tiltak når du trenger omfattende støtte for å skaffe eller beholde en jobb.

Oppfølgingstiltak – nav.no

28. apr. 2022 — Oppfølgingstiltak er for deg som trenger støtte eller veiledning …

Oppfølgingstiltak er for deg som trenger støtte eller veiledning til å finne eller beholde en jobb. Dette kan være en mentor på arbeids- ell

Oppfølgingstiltak – nav.no

15. nov. 2022 — Oppfølging kan passe for deg som trenger støtte i prosessen med å komme tilbake til arbeidslivet, og finne en jobb du vil trives med.

Oppfølging kan passe for deg som trenger støtte i prosessen med å komme tilbake til arbeidslivet, og finne en jobb du vil trives med. Tiltak

Jobbmestrende oppfølging – nav.no

I Jobbmestrende oppfølging får du som ikke har vært i jobb på grunn av psykiske …

Et tilbud når du trenger arbeidstrening og oppfølging og har alvorlige psykiske helseproblemer.

Oppfølging – NAV

Oppfølging er et tilbud for deg som trenger støtte i prosessen med å komme tilbake til arbeidslivet. Tiltaket skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene …

Oppfølging bistand – Søknader – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Dersom du allerede er i dialog med NAV og skal sende inn kjøreliste, legeerklæring, jobblogg eller annen dokumentasjon i forbindelse med oppfølging, …

Oppfølging bistand – Velg ettersendelse – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Velg ‘Ettersend til klage’ hvis du har klagd på et vedtak og ønsker å sende tilleggsdokumentasjon. Velg ‘Ettersend til anke’ hvis du har anket til …

Oppfølging – nav.no

16. aug. 2022 — Ønsker du en-til-en veiledning for å få hjelp til å komme i jobb …

Ønsker du en-til-en veiledning for å få hjelp til å komme i jobb eller beholde arbeidsforholdet du allerede har? I tiltaket Oppfølging får d

Trenger hjelp til å komme i jobb – nav.no

31. jan. 2023 — Hvis du deltar på et arbeidsrettet tiltak, kan du ha rett på økonomisk støtte fra NAV. Pengestøtte og Oppfølging.

NAV har tilbud når du trenger hjelp til å komme i jobb.

Oppfølging dyrere når Nav gjør jobben selv

De siste årene har Nav selv i økende grad gjennomført arbeidsrettet oppfølging. Satsingen på Navs oppfølging i egen regi har vært tilgodesett med økte …

Når Nav selv følger opp jobbsøkere, koster det 36 prosent mer enn når oppgaven settes ut til eksterne tiltaksarrangører, viser ny evaluering ifølge bladet Velferd.

Keywords: nav oppfølging