Endre daglig leder altinn

Endre opplysninger for et aksjeselskap – Brønnøysundregistrene

Endre opplysninger for et aksjeselskap. Sist oppdatert: 26. september 2022. Hvis det har skjedd endringer i … Hvordan endrer jeg hvem som er daglig leder?

Slik foretar du endringer for ditt aksjeselskap, som styreendringer, kapitalendringer, adresseendringer, fratreden og lignende.

Samordnet registermelding – Brønnøysundregistrene

8. nov. 2022 — Samordnet registermelding i Altinn bruker du når du skal sende inn … Hvordan legger jeg inn personer i roller (daglig leder, styre osv.)?.

Samordnet registermelding i Altinn bruker du når du skal sende inn meldinger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret

Samordnet registermelding – registrering av nye og endring av …

Altinn – Samordnet registermelding – registrering av nye og endring av eksisterende virksomheter

Her kan du registrere nye virksomheter, som for eksempel enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak.

Endringer i styre og ledelse – Verdipapirforetak (KRT-1155)

Altinn – Endringer i styre og ledelse – Verdipapirforetak

Verdipapirforetak skal gi Finanstilsynet melding ved endring av styrets sammensetning og ved skifte av daglig leder, faktisk leder og filialleder.

Drift av ansvarlig selskap – Altinn

Altinn – Drift av ansvarlig selskap

16. nov. 2021 — Dersom selskapet har styre eller har ansatt en daglig leder, som ikke er deltaker, har disse møteplikt i selskapsmøtet.

Registrere nye og endre eksisterande verksemder – Altinn

Altinn – Registrere nye og endre eksisterande verksemder – Samordna registermelding

Du kan òg endre registrerte opplysningar, eller oppløyse og slette verksemda. Du kan ikkje bruke Samordnet registermelding til å melde opplysningar til …

Drift av aksjeselskap – Altinn

Altinn – Drift av aksjeselskap

15. nov. 2021 — Styret kan velge å ansette en daglig leder for å ta seg av den daglige … Aksjekapitalen kan senere endres ved kapitalforhøyelse eller …

Samordnet registermelding: Alt du må vite i 2022 – Starte-AS.no

Samordnet registermelding: Alt du må vite i 2022 | Starte-AS.no

Endre daglig leder · Åpne Samordnet registermelding · Velg «Endre eller legge til nye opplysninger» · Skriv inn virksomhetens organisasjonsnummer · Klikk på Hva vil …

Lurer du på hvordan Samordnet registermelding fungerer? I denne artikkelen forteller vi hva det er og hvordan du sender inn de mest normale

Vi har valgt nytt styre. Hvordan skal vi registrere det nye styret?

Vi har valgt nytt styre. Hvordan skal vi registrere det nye styret? – Lotteri- og stiftelsestilsynets kunnskapsbase

Styreendring meldes til Brønnøysundregistrene. Dette gjøres (elektronisk) via Altinn på samordnet registermelding. Kopi av underskrevet styreprotokoll som …

Styreendring meldes til Brønnøysundregistrene. Dette gjøres (elektronisk) via Altinn på samordnet registermelding. Kopi av underskrevet…

Veiledning til melding av endringer i foreningen til …

Logg deg inn i Altinn og velg det foretaket du skal melde endringer i. … Daglig leder, forretningsfører og kontaktperson. Adresser.

Keywords: endre daglig leder altinn